Bysjön

Bysjön är en sjö som ligger i direkt anslutning till Ockelbo centrum, Gästrikland.

Sjöns medeldjup är 1,4 – men där det är som djupast är det just över 7 meter. Arealen är 214 hektar och vid normalvattenstånd innehåller sjön ungefär tre miljoner kubikmeter vatten. Fiske i sjön sker främst efter gädda och abborre, men även braxen har fångats.

Djupkarta
Under sommaren och hösten 2014 så mättes Bysjön i Ockelbo upp med ekolod och plotter.

Det hela slutade i en djupkarta över Bysjön som du kostnadsfritt kan beställa som PDF-fil (A4-format) alternativt köpa tryckt i A1-format eller som fil för att lägga in kompatibel Lowrance-plotter/ekolod. Klicka på nedanstående länk till webbshop för att kunna beställa den kostnadsfria kartan som PDF-fil eller för att köpa de andra varianterna.

De olika varianterna
Med papperskartan hittar man djupen relativt enkelt, och med kartan digital i sin plotter/ekolod ser man direkt var man befinner sig på sjön och hur djupen är runtomkring, för mer information och möjlighet att beställa / ladda ned – gå till webbshoppen.

Djupangivelse
Alla djup på kartan är relativa till den pegel som sitter monterad på gång- och cykelbron vid utloppet. Observera att djupkartan enbart ger en ungefärlig bild – det kan finnas grund och stenar som inte finns med, och det är inte heller säkert att djupen stämmer exakt.

Fiskekort, hyra båt samt sjösättning av egen båt
För mer information om fiske i Bysjön samt var du kan köpa fiskekort och hyra båt – se http://www.ulvstafvof.se/. Det är framförallt fiske efter gädda och abborre, och det finns en ramp för sjösättning av båt just nedströms Bysjön längs Testeboån – från väg 272 sväng av på Gäverängevägen (Östbyvägen) just norr om Testeboån och fortsätt cirka 300 meter längs ån nedströms. Sjösättningsplatsen ligger bredvid fastigheten med adress *Östbyvägen 2″

Webbshop
>
till webbshoppen för att beställa en tryckt karta eller ladda ned den digitala kartan som PDF eller i AT5-format till plotter av märket Lowrance.

  • Medeldjup: 1,4m
  • Areal: 214ha
  • Djupaste punkt: 7m
  • Volym (normalvattenstånd): 3 milj m3